Преминахме успешно курса за превенция срещу Ковид-19!